Мониторинг - Nolinka

Webcam и наблюдение на температура и движение в стая
Нолинка
Отиване към съдържанието

В този раздел могат да се наблюдават и други параметри в стаята като температура и засечено движение. Тези параметри се следят с датчици, свързани към GPIO пиновете на Raspberry PI.

Модел: HC-SR501Модел: DS18B20

2019 Ивайло Георгиев
Назад към съдържанието | Назад към главното меню
www.000webhost.com